کارگاه های آموزشی بر گزار شده برای دانشجویان رشته‌های پرستاری، مامایی و مهندسی بهداشت محیط توسط دفتر توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی

• اصول کلی تغذیه و تغذیه در بارداری از نظر طب سنتی

• طب فشاری و رفلکسولوژی در بارداری

• آشنایی پیشرفته با اصول و مهارتهای بالینی پرستاری و مامایی

• شناخت انواع زخم و استومی و مراقبت های پرستاری مربوط به آن

• تستهای تشخیصی سلامت جنین و تفسیر نوار قلب

• تقلبات در مواد غذایی

• آریتمی های قلبی

• غربالگری ناهنجاری های جنینی

• CPR

• نسخه نویسی

• تشخیص عفونت های ویروسی منطقه ژنیتال

• تفسیر پاپ اسمیر

• تکنیک های تشخیصی در پرستاری و مامایی

• بهداشت باروری برای دختران و زنان جوان(اهمیت عملکرد تخمدان و مسائل مربوط به آن)

• بخیه زدن

• آشنایی با اصول مفاهیم طب سنتی ایران و حفظ سلامتی

• تفسیر آزمایشات در بیماریهای داخلی

• تفسیر نوار قلب

• تفسیر کلیشه های رادیولوژی ریه و شکم