•  آسکی(OSCE)
 • کارگاه طراحی سوالات چهارگزینه ای (MCQ) 
 • احیای قلبی ریوی
 • آریتمی های قلبی
 • محاسبات دارویی
 • ارتودنسی و بهداشت دهان و دندان
 • روش تحقیق
 • کارگاه های مقدماتی آشنایی با مفاهیم اخلاق
 • جستجوی منابع الکترونیک
 • كنترل عفونتهاي بيمارستاني
 • هموفيلي
 • مقاله نويسي
 • گزارش نويسي
 • تفسير نوار قلب
 • تفسير سي تي اسكن
 • پيشگيري از معلوليت ها
 • آمار مقدماتي و پيشرفته
 • نرم افزار End note
 • مزاج شناسي و بيماريهاي شايع بانوان