جشنواره لقمان حکیم

جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی «لقمان حکیم» برای سومین سال متوالی از سوی دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 21/9/1395 با هدف تجلیل و تقدیر از اعضای هیات علمی و دانشجویان فرهیخته علوم پزشکی و نیز معرفی فعالیت‌های برتر حوزه علوم پزشکی در 4 محور پژوهش، آموزش، خدمات سلامت و دانشجویی برگزار شد.

لازم به ذکر است محورهای پژوهش این جشنواره شامل: محقق برتر و محقق جوان برتر، مقاله برتر، ابداع، اختراع، نوآوری و محصول، کتاب برتر، مراکز تحقیقاتی نمونه، نشریه برتر و حامی پژوهش، محورهای آموزش شامل: استاد برتر، گروه آموزشی برتر، دفاتر و مراکز توسعه آموزش علوم پزشک EDC و EDO و محورهای خدمات سلامت شامل: حیطه عمومی و اختصاصی بیمارستان ارتقا دهنده سلامت، حیطه دانشگاه‌های مجری طرح دانشگاه سالم، حیطه اعضای هیئت علمی ارتقا دهنده سلامت، حیطه کارکنان ارتقا دهنده سلامت و محور دانشجویی شامل دانش آموخته برتر است.

جشنواره لقمان حكين

 

 

جشنواره آموزشی شهید مطهری

 جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرایندهای آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نو آوری، ابداع و معرفی فرایندهای جدیدبه منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد.

جشنواره شهيد مطهري