سرکار خانم محبوبه یزدانی

 

شرح وظایف کمیته:

·         زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

·         انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد

·          بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

·         ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

·         بسترسازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی

·         عضوگیری از دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس آئین نامه های داخلی و کشوری

·         معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی به واحد استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون و با آزمون به مقطع کارشناسی ارشد

·         اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی

·         شرکت در المپیاد های علمی در دانشکده

·         عضو گیری از میان دانشجویان فعال و علاقه مند در کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات

·         برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته از دانشجویان با همکاری دفتر

·         ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

·         همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

فعالیت‌های کمیته مشورتی دانشجویی

 این کمیته در راستای اهداف و شرح وظایف، به ویژه  انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد و همچنین مدیران محترم گروه های آموزشی حداقل دو جلسه را در هر ترم تحصیلی تشکیل و اقدام به رفع مشکلات دانشجویان در زمینه مطرح شده می نماید. اعضا کمیته دانشجویان علاقه مند که شرایط عضویت در کمیته را دارند، می باشند. در این جلسات مسئول محترم کمیته به سایر موارد مد نظر در شرح وظایف و اهداف کمیته نیز توجه می نماید.