سرکار خانم مهین اسماعیلی درمیان

 

 رسالت کمیته تحقیقات دانشجویی

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیتهای جمعی- پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پژشکی زیر نظر معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی تشکیل شده است.

اهداف و ماموریت های کمیته تحقیقات دانشجویی 

1- توانمندسازی دانشجویان علاقه‌مند در حیطه‌های مرتبط با پژوهش

2- اختصاص منابع مالی، فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم در جهت انجام تحقیقات دانشجویی

3- ارتباط و همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه های همکار

4- حمایت های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی دانشجویی، انتشار مقالات و کتب علمی و.....

5- هدایت، نظارت و تقویت تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا 

ارکان وتشکیلا ت کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پژشکی

1- سرپرست کمیته

2- دبیر کمیته

3- شورای مرکزی

4- شورای پژوهشی

5- مجمع عمومی

در این مرکز فعالیت‌های مختلفی با هدف توانمندسازی دانشجویان علاقه‌مند در حیطه‌های مرتبط با پژوهش و مهارت‌های دانشجویی صورت می گیرد. تمامی فعالیت‌ها با تکیه به توانایی‌های علمی و اجرایی دانشجویان و با راهنمایی مستمر اساتید صورت می‌گیرد. هر ساله فراخوان عضویت در کمیته پژوهش‌ها جهت جذب دانشجویان علاقمند و مستعد برگزار می‌شود.کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد اساسنامه تشکیل شده است و اهداف زیر را دنبال می‌کند: ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور، نهادینه ساختن فعالیت‌های پژوهشی در بین دانشجویان، توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی، ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه، ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‌های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت‌های علمی دانشجویان، بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان.

حیطه فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

    برگزاری کارگاه های آموزشی- پژوهشی

    حمایت از طرح های تحقیقاتی به‌عنوان تنها مرکزی که دانشجو می تواند مجری طرح تحقیقاتی خود باشد 

شرکت در همایش های علمی داخلی و بین المللی    

همکاری در برگزاری کنگره ها، همایش ها و سمینارهای دانشجویی

مشارکت در تالیف/ترجمه کتاب با همکاری اعضای هیات علمی

ثبت اختراع در حوزه علوم پزشکی