مدل هاي موجود در بخش آموزشي گروه پرستاري

 

Baby care model

Baby CPR manikin

Breast care model

Breast self examination  model

Episiatomy Repair trainer

Episiotomy & perinea laceration training kit

Female Catheterization and Rectal Injection Model

          Female pelvis organs model

Gynecological simulator

Leopold Model

Maternal  and  neonatal  birthing  simulator

Maternity model

Midwifery practice model set

Neonatal Resuscitation model

Pelvis examination simulator set

Pregnancy model set

Pregnancy pelvis with mature fetus model

Supar-pubic traning model

Urethral catherization model

مراحل رشد سلول تخم

مدل بررسي افاسمان و ديلاتاسيون

تخت ژينكولوژي 2 عدد

مدل معاينه لگن

 ترالي اورژانس 

 • اتاق پراتیک
  اتاق پراتیک

  اتاق پراتیک 1

 • اتاق پراتیک 2
  اتاق پراتیک 2

  اتاق پراتیک 2

 • اتاق پراتیک 3
  اتاق پراتیک 3

  اتاق پراتیک 3

 • اتاق مولاژ
  اتاق مولاژ

  اتاق مولاژ

 • آزمایشگاه انگل شناسی
  آزمایشگاه انگل شناسی

  آزمایشگاه انگل شناسی

 • آزمایشگاه انگل شناسی
  آزمایشگاه انگل شناسی

  آزمایشگاه انگل شناسی

 • آزمایشگاه بیوشیمی 1
  آزمایشگاه بیوشیمی 1

  آزمایشگاه بیوشیمی 1

 • آزمایشگاه بیوشیمی 2
  آزمایشگاه بیوشیمی 2

  آزمایشگاه بیوشیمی 2

 • کلاسهای درسی 1
  کلاسهای درسی 1

  کلاسهای درسی 1

 • کلاسهای درسی 2
  کلاسهای درسی 2

  کلاسهای درسی 2

 • اتاق فوریت ها 1
  اتاق فوریت ها 1

  اتاق فوریت ها 1

 • اتاق فوریت ها 2
  اتاق فوریت ها 2

  اتاق فوریت ها 2

 • آزمایشگاه میکروبیولوژی 1
  آزمایشگاه میکروبیولوژی 1

  آزمایشگاه میکروبیولوژی 1

 • آزمایشگاه فیزیولوژی
  آزمایشگاه فیزیولوژی

  آزمایشگاه فیزیولوژی