معرفي معاونت علوم پزشكي:

معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي در مركز استان و در دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند مستقر مي باشد، كه از زير مجموعه هاي اين معاونت دفتر توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشكي و اداره خدمات سلامت مي باشد. چهار واحد دانشگاهي اين استان(بيرجند، فردوس، قاينات و طبس )مجري رشته هاي علوم پزشكي مي باشند. رشته هاي فعال در زير مجموعه معاونت علوم پزشكي استان به شرح زير مي باشد:

 

ردیف نام واحد دانشگاهی رشته دانشگاهی مقطع تحصیلی
1 بیرجند روانشناسی بالینی دکتری
روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
پرستاری کارشناسی
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی
مامایی کارشناسی
دامپزشکی کاردانی
2 فردوس پرستاری کارشناسی
روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
3 قاینات پرستاری کارشناسی
4 طبس پرستاری کارشناسی

 

اهداف و ماموریت‌ها:

حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از ارکان آموزش عالی کشور با تربیت حدود ۴۰ درصد از منابع انسانی سلامت، نقش بسزايي در پيشبرد اهداف نظام سلامت در طول سه دهه گذشته داشته است. دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی در تامین کادر درمانی و بهداشتی استان و سایر مناطق کشور نقش بسزایی را ایفا نموده است.  حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای طرح‌ریزی براي ايجاد گام‌هاي موثر در خصوص توسعه کمي و کيفي آموزش، پژوهش و خدمات سلامت علوم پزشکي برنامه‌هاي متععدي را در دستور کار خود قرار داده است.

 اهم فعاليت هاي انجام شده در حوزه معاونت علوم پزشكي استان 

1-تهيه سند آمايش علوم پزشكي استان

2-تشكيل شورای علوم پزشکی استان و برگزاري جلسات شوراي آموزشي علوم پزشكي استان به صورت منظم قبل ، حین و بعد از هر نیمسال تحصیلی

3-تشكيل و برگزاري جلسات شوراي پژوهشي علوم پزشكي استان

4-انتصاب وصدور احكام كميته هاي دفتر توسعه آموزش علوم پزشكي استان: شامل کمیته های برنامه ریزی درسی، صلاحیت بالینی، توانمند سازی اساتید، ارزشیابی اساتید، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی، مشورتی دانشجویی، هدایت استعدادهای درخشان، المپیاد علوم پزشکی

5-تصويب چارت سازماني علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان جنوبي

6- انتصاب وصدور حكم مدير توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشكي استان

7- انتصاب وصدور حكم رئيس اداره خدمات سلامت علوم پزشكي استان

8-اخذ مجوز تاسیس مرکز آموزشی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

9-مشاركت در سطح ملي كنترل فشارخون بالا

10-برگزاري كارگاه هاي آموزشي متعدد براي دانشجويان علوم پزشكي 

11-برگزاري انتخابات انجمن های علمي گروه های علوم پزشکی و نظارت بر فعالیت های آنها

12-برگزاري چندین مرحله كارگاه های توانمندي اساتيد به صورت استانی 

13-انجام معاينات پزشكي دانشجويان جديدالورود در رشته هاي علوم پزشكي به صورت منظم 

14- انجام معاينات پزشكي دانشجويان بين الملل و تشكيل پرونده در موارد خاص وهدابيت جهت پيگيري هاي پزشكي

15-بررسی پرونده های پزشکی مربوط به دانشجویان، همکاران و اساتید و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون پزشکی و انجام پیگیری های لازم تا دریافت نتیجه کمیسیون

16- پيگيري راه اندازی سايت حوزه معاونت علوم پزشكي استان 

17-تعيين پزشك معتمد دانشگاه و تاييد توسط كميسيون پزشکی

18-پیگیری های لازم برای جذب اعضاي هيات علمي مورد نیاز در گروه هاي علوم پزشکی در سطح واحدهای استان

19-پیگیری و دريافت اعلام نياز گروه هاي علوم پزشكي واحدهاي استان در فراخوان جذب 

20-راه اندازی اتاق فارماكولوژي در مركز مهارت هاي باليني واحد بیرجند

21-نظارت بر فعاليت هاي آموزشي واحدهاي استان

22-بازديد از واحدهاي مجری رشته های علوم پزشکی استان 

23-پيگيري راه اندازي پايگاه سلامت دانشگاه و حضور پزشک معتمد در دانشگاه

24- پيگيري راه اندازي كميته  سلامت در بلايا 

25-تاسیس کمیته اعتباربخشی در سطح معاونت علوم پزشکی و واحدهای استان 

26-انجام پیگیری های لازم در خصوص توسعه رشته های علوم پزشکی در واحدهای استان و ارسال پرونده رشته هاي در حال پيگيري  به معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی و وزاررت بهداشت   

27- نظارت بر برگزاری آزمون های فینال و پیش کارورزی دانشچویان پرستاری و مامایی واحدهای استان

28- فعاليت هاي انجام شده در حوزه خدمات سلامت و مبارزه با بيماري كوويد 19 شامل:

- برگزاری کارگاه های آموزشی شناخت ويروس كرونا وراه هاي پيشگيري از آن برای کلیه كاركنان، اساتيد و دانشجويان 

- برگزاری کارگاه های آموزش جامع وتخصصي نيروهاي خدمات در خصوص شناخت ويروس كرونا وراه هاي پيشگيري از آن وروش های گندزدایی 

-برگزاری کارگاه شناخت ويروس كرونا و بیماری های عفونی سیستم تنفسی فوقانی برای مدیران، کارکنان ومعلمین حوزه معاونت سما 

- طراحي بنرهاي آموزشي در خصوص كنترل و پيشگيري از كرونا و نصب آن در ورودي خوابگاه ها، ساختمان مركزي و دانشكده ها

- آگاه سازي مسئولين خوابگاه ها در زمينه بررسي موارد مشكوك به بيماري و علامت دار و ارجاع آن ها به پزشک معتمد دانشگاه یا مراکز درمانی

- تهیه مواد ضدعفونی کننده و گندزدا و ضدعفونی کردن کامل خوابگاه ها و نصب آن در سالن هاي اداري و محل های  پرتردد دانشگاه

- تامين و نظارت در زمينه رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای دانشگاهی استان 

- ضدعفونی کردن دانشکده ها وفضاهای آموزشی دانشگاه

-در اختيار قرار دادن چك ليست هاي آموزشي مربوط به بهداشت آبدارخانه ها، بوفه، سلف سرويس، خوابگاه ها به واحد اداري جهت نظارت وكنترل دقيق بر رعايت موازين بهداشتي در مراكز فوق

-شركت فعال در جلسات كميته پيشگيري از ويروس كرونا 

- برقراري تماس هاي مكرر با دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در خصوص دريافت اطلاعات لازم با هدف كنترل و پيشگيري از ابتلا به ويروس كرونا

-نظارت،کنترل و انجام اقدامات لازم در پیشگیری از انتشار ویروس کرونا تا برطرف شدن بیماری

-راه اندازي مركز واكسيناسيون دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند 

-نظارت بر فرآيند واكسيناسيون اساتيد، كاركنان و دانشجويان در سطح واحدهاي استان 

-معرفي آمار مبتلايان واحدهاي استان به سازمان مركزي به صورت ماهانه